ระบบการแจ้งความประสงค์ การส่งผลการตรวจทางห้องปฎิบัติการ ให้ทางระบบอิเลคโทรนิค
RAM Chest (x-ray) & Go

โรงพยาบาลรามคำแหงเปิดให้บริการถ่ายภาพรังสีปอดและอ่านผลโดยรังสีแพทย์ ณ จุดบริการ drive in บริเวณลานจอดรถโรงพยาบาลรามคำแหง สำหรับท่านที่ตรวจพบเชื้อ COVID-19 ที่พักรักษาตัวที่บ้านและมีความประสงค์จะรับการถ่ายภาพรังสีปอดเพื่อประเมินอาการ ให้บริการตั้งแต่ 8.00-17.00 น

ค่าบริการ 550 บาทรวมค่าอ่านผลโดยรังสีแพทย์และค่าบริการอื่นๆ แล้ว

ขั้นตอนในการเข้ารับบริการมีดังนี้
1. เข้าไปเลือกวันและชำระค่าบริการที่ ลิงค์ https://xray.ram-ds.com/
2. นำหลักฐานการชำระเงินมาแสดง ณ จุดบริการ ในวันนัด เปิดทำการเวลา 08.00น. - 17.00น.
3. รับบริการถ่ายภาพรังสีปอด ณ จุดบริการ drive in บริเวณลานจอดรถโรงพยาบาลรามคำแหง
4. หลังเข้ารับบริการ ท่านสามารถกลับที่พักได้ทันที ทางโรงพยาบาลฯ จะส่งผลการอ่านภาพรังสีปอดโดยรังสีแพทย์ให้กับท่านทางอีเมล์ที่ท่านแจ้งไว้ ในระยะเวลาประมาณ 3 ชั่วโมงหลังเข้ารับบริการ
5 หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการปรึกษาแพทย์เพิ่มเติม ท่านสามารถเข้ารับการปรึกษาแพทย์ที่ คลินิกทางเดินหายใจ แบบ drive in (ARI clinic ) โดยทำการนัดเข้ารับบริการได้ที่ Call Center 027439999 ต่อ 2999
ลงทะเบียน (Register)